top of page
Kraanvogels.jpg

Foto Presentatie

De trek van de kraanvogels

Ook al hou je niet van vogels, iedereen houdt van Kraanvogels.

In veel culturen zijn Kraanvogels de brengers van “geluk”…

Het is de grootste vogel van Europa (als hij staat van top tot teen) en mensen reageren dikwijls enthousiast op het trompetterende geluid, 

dat ze maken, één van de mooiste natuurgeluiden die er bestaan.

Er zijn op de wereld een 12-tal soorten en de Gewone Kraanvogel (Grus grus), die ook weer mondjesmaat in ons land is gaan broeden, doet het uitstekend. Aantallen nemen toe. Een verklaring zou o.a. kunnen zijn,

dat ze in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Tijdens deze fotopresentatie volgen wij de Kraanvogels van hun broedgebied in (in dit geval) Polen, via beroemde verzamelplaatsen tijdens hun trek, zoals de omgeving van Rügen (NO-Duitsland), de veengebieden bij Diepholz, het Lac du Der (NO-Frankrijk) tot aan hun wintergebied in Extremadura (Centraal Spanje). 

Deze presentatie toont evenzeer de typerende landschappen waar langs de trek plaats vindt.

bottom of page